National Faculty

 • Dr. A. G. Unnikrishnan
 • Dr. Ajay Sylvania
 • Dr. Altamash Shaik
 • Dr. Amit Naber
 • Dr. Amit Naghate
 • Dr. Ana Monteiro
 • Dr. Anindita
 • Prof. Anish Bhattacharya
 • Dr. Arati Shahade
 • Dr. Arun Bal
 • Dr. Arun G. Maiya
 • Dr. Arvind Gupta
 • Dr. A. S. Vinaya
 • Dr. Ashu Rastogi
 • Dr. E. Thangavelu
 • Dr. Felix Zeba Singh
 • Mrs. Gayatri Suresh
 • Dr. Jessy Thomas
 • Dr. Johnny Kannampally
 • Dr. J. P. Sahoo
 • Dr. L. K. Shankhdhar
 • Dr. Madhu Periasamy
 • Dr. Manisha Singh
 • Dr. Manoj Gupta
 • Dr. Milind Ruke
 • Dr. Nihal Thomas
 • Dr. Pavan Belehalli
 • Dr. Prakash Insurance
 • Dr. Prem Narayan
 • Dr. Rahul Sheth
 • Dr. Rajasabapathy S.
 • Dr. Rajasekhar Vuyyuru
 • Dr. Rajesh Kesavan
 • Dr. Rakesh Sahay
 • Dr. Ravichandran R.
 • Dr. S. K. Ajayia Kumar
 • Dr. Shailesh Ranade
 • Dr. Sanjay K. Bhadada
 • Dr. Sanjay M. Vaidya
 • Dr. Sanjith Sasidharan
 • Prof. Shashank Joshi
 • Dr. Sidharth Jhunjhunwala
 • Dr. Soumik Gaswami
 • Dr. Srinivas Seshabhattar
 • Dr. Sudhir Jain
 • Dr. Sudhir Kulkarni
 • Dr. Sujoy Ghosh
 • Dr. Sunil Gaba
 • Dr. Tushar Rege
 • Dr. V. B. Narayanamurthy
 • Dr. Vinay Dhandhania